پروفایل

جزئيات

نام

elahe

نام خانوادگی

mortazavi

نام کاربری

e.mortazavi

جنسیت

زن

تخصص

تخصص در چه زبان یا برنامه ای ؟

تولیدمحتوا

توضیحات بیشتر

𝑷𝒓𝒂𝒚, 𝑾𝒂𝒊𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒓𝒖𝒔𝒕