پروفایل

جزئيات

نام

امیرحسین

نام خانوادگی

حسینیان

نام کاربری

hossein84_blender

جنسیت

مرد

تخصص

تخصص شما

تخصصی ندارم و تازه کار هستم, برنامه نویس هستم