پروفایل

جزئيات

نام

محمد علی

نام خانوادگی

حسن زاده

نام کاربری

mmdali

تخصص

تخصص شما

گرافیست هستم

تخصص در چه زبان یا برنامه ای ؟

فتوشاپ